Choose Your Location
en

English

Array

한국의

Select More Languages

전력, 라인 케이블 및 연장 코드

영상 제조업체 부품 번호 제조업체 기술 수량 단가 주문하다
P2392X P2392X SWITCHCRAFT® CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 7.50 120 13.76550/ 개
LPCA12 LPCA12 Panduit CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 3 50 27.54000/ 개
LPCA09X LPCA09X Panduit CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 6 80 34.24000/ 개
NPCA01X NPCA01X Panduit CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 2 20 22.37000/ 개
NPCA01 NPCA01 Panduit CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 2 15 24.86000/ 개
NPCB08X NPCB08X Panduit CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 4 2 45.42000/ 개
PC14C13BL8 PC14C13BL8 Panduit CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 8 8260 35.48000/ 개
NPCB02X NPCB02X Panduit CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 40.11000/ 개
LPCB14X LPCB14X Panduit CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 100 56.90000/ 개
P620C19BL1.5 P620C19BL1.5 Panduit CORD 12AWG 6-20P - 320-C19 1.50 17 18.83653/ 개
NPCA04X NPCA04X Panduit CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 6 3 32.34000/ 개
LPCB04 LPCB04 Panduit CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 20 63.23000/ 개
LPCA01X LPCA01X Panduit CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 2 47 22.14000/ 개
PC14C13GY3 PC14C13GY3 Panduit CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 3 8170 21.03824/ 개
LPCB02X LPCB02X Panduit CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 41.21000/ 개
NPCA02X NPCA02X Panduit CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 3 3 25.69000/ 개
P515C19BL3 P515C19BL3 Panduit CORD 14AWG NEMA5-15P - IEC320 3 85 24.84594/ 개
NPCB12 NPCB12 Panduit CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 44.41000/ 개
NPCB09 NPCB09 Panduit CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 20 60.74000/ 개
LPCA14X LPCA14X Panduit CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 6 50 34.24000/ 개